DİJİTAL REKLAM KAMPANYANIZI BAŞLATALIM

Hedefiniz nedir ?

1. Strateji

Bir kampanya başlamadan önce, kendinize bir hedef belirlemeniz gerekir. Bunun için sizlere destek olur ve bütçenizi aşmadan net ve kesin bir hedef belirleriz. İyi bir strateji başarıya ulaşmanızın anahtarıdır.

Hangi yayın kanalı daha uygun ?

2.Yayın kanalları

Her proje farklı ve iyi sonuçlar elde etmek için kanal seçimine düşünce gerektirir. Birlikte, en iyi sonuç alacağımız kanalları belirleyip kampanyayı başlama aşamasına geçiyoruz.

Başarıya giden yol

3. Başlangıç

Kampanya lansmanı ! İyi bir stratejiye uygun bir yayın kanalı sitenize kısa sürede pozitif bir etki oluşur.

Sonuçlar nelerdir ?

4. Rapor

Başlama aşamasından itibaren sonuçlar yakından izlenmektedir. Bunlar sizlere yorumlarla beraber rapor olarak ulaştırılır. Bu raporlar hedefe ulaşmış veya nerede bir strateji değişikliği yapacağımızı gösterir.

Değişiklikler araya girerse ?

5. Takip

Rapor sayesinde, bazı düzeltmeler yapıp yapmayacağımıza karar verebiliriz. Ortamda birçok değişiklikler ortaya gelebilir buda kampanyayı etkiler, sürekli takip gerektirir. Maliyet ile verim arasında iyi bir denge sağlamak için çalışıyoruz.